ime Systems Sp. z o.o.

Koniuchy 8/205, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 610 10 40

[email protected]


NIP 9562349617   REGON 383163225

KRS 0000782635

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN