Polityka prywatności

by admin

Szanowni Państwo, dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., nazywane w skrócie „RODO” informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystuje również nasz Partner – Google, z którego narzędzi analitycznych korzystamy (Google Analytics Solutions). Zgodnie z wytycznymi wskazanego na wstępie rozporządzenia chcemy Państwa zapoznać ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które zaczną obowiązywać od 25.05.2018 r., po to aby mieli Państwo pełną wiedzę związaną z tymi regulacjami mającymi wpływ na Państwa dane osobowe oraz na funkcjonowanie naszej strony internetowej. Przed przejściem do serwisu prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywane „RODO”.

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych w krajach Unii Europejskiej, które będą miały wpływ między innymi na korzystanie z usług internetowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ime systems sp. z o.o., z siedzibą W Toruniu przy ulicy Koniuchy 8/205. Możecie się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób :
• listownie na adres: ul. Koniuchy 8/205, 87-100 Toruń
• przez e-mail: [email protected]
• telefonicznie: +48 886 239 427

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą/są przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących nas z Państwem umów, przeprowadzenia postępowania oraz działań zmierzających do zawarcia umowy itp.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią :
• niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 pkt.b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO),
• niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
• szczególne przepisy prawa, w szczególności kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujące konieczność podania danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. c i art. 9 ust.2 pkt. g RODO).

4. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo także prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w na stronie. Ponadto mają Państwo prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

5. Prawo wniesienia skargi

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jednocześnie stanowi ono warunek umowny lub warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w określonej sprawie.